TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account
/ Danh mục: Tạp chí, Mục lục

Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán số 15

STT

Tác giả

Tên bài

1

Hồ Tấn Sáng

Mai Thị Hồng Liên

Bộ máy Nhà nước hiệu lực, hiệu quả - Nhân tố thiết yếu thúc đẩy phát triển

2

Bùi Phụ Anh

Xã hội hóa giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

3

Nguyễn Thị Minh Hương

Mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và lợi nhuận của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

4

Nguyễn Thị Lệ Huyền

Các yếu tố tác động đến nhận thức của khách hàng về ngân hàng xanh - Trường hợp các ngân hàng Việt Nam

5

Huỳnh Thu Minh Thư

Phát triển hoạt động tài chính vi mô vùng Duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên

6

Hoàng Thị Ngọc Hường

Đo lường hiệu quả hoạt động của một số doanh nghiệp ngành thép thông qua công tác quản trị tài sản

7

Lê Vũ Hằng Nga

Nguyễn Thị Bích Linh

Xác lập ảnh hưởng của các yếu tố không chắc chắn trong mô hình định lượng ra quyết định của nhà quản trị tài chính doanh nghiệp

8

Nguyễn Hữu Quỳnh Như

Nguyễn Thị Thanh Hảo

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi

9

Bạch Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Bích Linh

Xây dựng cơ cấu vốn tối ưu tại Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO Quảng Ngãi khi cổ phần hóa

10

Phạm Thị Nguyên Danh

Bùi Thị Thu Mỹ

Ảnh hưởng của vốn trí tuệ tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm tại các công ty dược Việt Nam

11

Đặng Thị Thanh Minh

Marketing xanh - Thực trạng và định hướng phát triển cho doanh nghiệp tại Việt Nam

12

Nguyễn Thị Quỳnh Duyên

Lê Hoàng Như Nguyện

Tác động của truyền miệng điện tử bởi các beauty blogger đến ý định mua sản phẩm chăm sóc da của người tiêu dùng

13

Trần Thị Trương

Lê Thị Tuyết Dung

Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch - Nghiên cứu trường hợp ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi

14

Lê Hoàng Như Nguyện

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn sản phẩm sữa đậu nành của người tiêu dùng tại thị trường Quảng Ngãi

16

Huỳnh Quang Lâm

Biện luận về sự nhầm lẫn trong thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

17

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Phạm Ngọc Lâm

Ứng dụng chuỗi Markov vào bài toán dự báo thị phần của doanh nghiệp

18

Nguyễn Thị Minh Khai

Áp dụng phép biến đổi Fourier trong không gian các hàm suy rộng vào việc tìm nghiệm cơ bản của phương trình vi phân

 

Bài viết trước đó Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán số 14
Bài viết tiếp theo Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán số 16
In
780 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả