TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021

22/07/2021

Đề tài: “Giải pháp thúc đẩy công bố quốc tế trong nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán”
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế

16/07/2021

Trường ĐH Tài chính - Kế toán phối hợp, đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế chủ đề: "Tài chính - Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân...
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế của Học viện Tài chính

15/07/2021

Chủ đề: "Phát triển kinh tế và Kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa"

12

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả