TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Quyết định Ban hành Quy chế công tác văn thư của Trường Đại học Tài chính - Kế toán

19/04/2019

Quyết định Ban hành Quy chế công tác văn thư của Trường Đại học Tài chính - Kế toán.

Quyết định 749/QĐ-TĐHTCKT ngày 22/09/2016

11/10/2016

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Kế toán tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
1234

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả