TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Thông báo Tổ chức cho sinh viên các khóa đại học hệ chính quy tại Cơ sở chính và Phân hiệu Thừa Thiên Huế đăng ký học phần học kỳ I năm học 2022-2023

02/08/2022

    THÔNG BÁO V/v tổ chức cho sinh viên các khóa đại học hệ chính quy tại Cơ sở chính và Phân hiệu Thừa Thiên Huế đăng ký học phần...
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021

01/06/2021

Thông báo về lịch thi học kỳ II năm học 2020-2021của sinh viên, học viên các lớp Đại học chính quy, Đại học liên thông, Đại học văn bằng 2 tại cơ...
Thông báo về việc xét tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2021

16/04/2021

Trường Đại học Tài chính - Kế toán thông báo về thời gian dự kiến tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 cho sinh viên các khóa Đại học chính quy của trường,...
Quyết định Về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy học cùng lúc 2 chương trình theo hệ thống tín chỉ

27/05/2015

Quyết định Về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy học cùng lúc 2 chương trình theo hệ thống tín chỉ.

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả