TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account

BIỂU TRƯNG (LOGO) VÀ Ý NGHĨA

Mẫu logo màu (dùng cho bài giảng điện tử, bài trình chiếu, các tài liệu khác trên máy)

 

Mẫu logo trắng đen (dùng cho các bảng in)

 

 

Bài viết trước đó CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Bài viết tiếp theo Giới thiệu
In
9344 Rate this article:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả