TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Lễ Kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Khoa Kế toán - Kiểm toán

16/09/2020

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả