TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Thông báo tuyển sinh Lớp ôn tập kiến thức phục vụ thi tuyển Công chức Ngành Thuế năm 2021

01/11/2021

     Để tăng cường, bổ sung nhân sự cho Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục thuế tỉnh, thành phố trong cả nước, Bộ Tài chính đã phê...

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả