TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

thanhthuy Dang

Nghị quyết ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Bài viết trước đó Giảng viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán nhận danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Tỉnh
Bài viết tiếp theo Trường Đại học Tài chính - Kế toán đồng chủ trì Hội thảo quốc tế “Tài chính - Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững (FASPS 3)”
In
289 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả