TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account
/ Danh mục: Tạp chí, Mục lục

Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán số 16

STT

Tác giả

Tên bài

1

Nguyễn Thị Tâm

Làm theo Di chúc của Bác Hồ - Lương tâm và trách nhiệm của người Đảng viên hiện nay

2

Bùi Phụ Anh

Phát huy dân chủ, tôn trọng tự do, sáng tạo trong hoạt động khoa học và công nghệ của đội ngũ trí thức phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước

3

Lê Văn Khâm

Vài suy nghĩ về việc thực hiện quản lý ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ ở các địa phương

4

Huỳnh Thị Minh Duyên

Nguyễn Thị Minh Tâm

Thực trạng phát triển thị trường Upcom tại Việt Nam và một số đề xuất

5

Trần Thị Phương Thảo

Tính không toàn diện của chỉ tiêu GDP và một số khuyến nghị

6

Đặng Thị Quỳnh Mai

Nguyễn Thị Minh Tâm

Hội nhập ngành đường thế giới - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

7

Huỳnh Thị Thùy Dương

Các nhân tố ảnh hưởng đến thanh khoản cổ phiếu của các công ty ngành thực phẩm và đồ uống niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

8

Lê Hoàng Như Nguyện

Nguyễn Thị Quỳnh Duyên

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định sử dụng công nghệ tài chính (Fintech) trong thanh toán của khách hàng cá nhân tại Quảng Ngãi

9

Võ Văn Nhị

Đậu Thị Kim Thoa

Sự tác động của mức độ tự chủ đến chất lượng thông tin kế toán của đơn vị sự nghiệp công lập thông qua hỗ trợ của nhà lãnh đạo

10

Nguyễn Thị Mỹ Vân

Nguyễn Vũ Như Quỳnh

Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ giáo dục đại học và sự hài lòng của sinh viên

11

Võ Ngọc Ánh

Phạm Thị Tuyết Quỳnh

Ứng dụng phương pháp tích cực lấy người học làm trung tâm trong dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán

12

Lê Thị Minh Toàn

Lê Thị Tuyết Dung

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm bia Sài Gòn tại thị trường Quảng Ngãi

13

Phan Nguyễn Cẩm Tú

Đẩy mạnh lợi ích hợp pháp của các chủ thể từ việc xây dựng văn hóa tôn trọng quyền và lợi ích sở hữu trí tuệ

14

Phạm Thị Hạnh

Hình thức của trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật của doanh nghiệp theo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010

15

Thái Thị Phương Lan

Lê Thị Tuyết Dung

Nghiên cứu một số nội dung về trách nhiệm công vụ của công chức - Xét từ góc độ lý luận

16

Hà Chí Công

Hàm hạng trên nửa vành tựa lựa chọn không có ước của không

17

Phạm Thị Tuyết Quỳnh

Võ Ngọc Ánh

Nghiên cứu về giới từ phức trong các văn bản hành chính tiếng Anh và sự tương đương của chúng trong Tiếng Việt

 

Bài viết trước đó Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán số 15
Bài viết tiếp theo Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán số 17
In
890 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả