TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Giới thiệu chung

20/05/2015

Trường Đại học Tài chính-Kế toán là cơ sở đào tạo công lập, trực thuộc Bộ Tài chính, có trụ sở tại tỉnh Quảng Ngãi, được thành lập ngày 28/6/1976,...
Đầu tiên5758596061626466

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả