TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Chi bộ Liên Bộ môn tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên mới

24/09/2020

Ngày 16/9/2020, được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Chi bộ Liên Bộ môn tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu...
Lễ Kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Khoa Kế toán - Kiểm toán

16/09/2020

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Chi bộ Khoa Quản trị Kinh doanh tổ chức kết nạp đảng viên mới

15/09/2020

Ngày 10/9/2019 vừa qua, được sự đồng ý của Đảng ủy, Chi bộ Khoa Quản trị Kinh doanh tổ chức Lễ kết nạp đảng...
Nghiên cứu sinh Huỳnh Thu Hiền bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ

07/09/2020

Ngày 3/9 vừa qua, tại Học viện Ngân hàng, NCS. Huỳnh Thu Hiền (Giảng viên chính, Trường Đại học Tài chính - Kế toán) đã bảo vệ thành...
Nghiên cứu sinh Thái Thị Phương Lan bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

26/08/2020

Ngày 25/8 vừa qua, tại Học viện Khoa học xã hội, NCS. Thái Thị Phương Lan (Phó Trưởng Bộ môn Luật cơ bản, Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại...
Quyết định ban hành Quy định đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức của Trường ĐH Tài chính - Kế toán

03/08/2020

Quyết định ban hành Quy định đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức của Trường ĐH Tài chính - Kế toán

Quyết định ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng theo năm học của Trường ĐH Tài chính - Kế toán

03/08/2020

Quyết định ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng theo năm học của Trường ĐH Tài chính - Kế toán

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lệ Huyền bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Marketing

22/06/2020

Ngày 17/6 vừa qua, tại Trường Đại học Nguyên Trí (Yuan Ze University), Đào Viên, Đài Loan, NCS. Nguyễn Thị Lệ Huyền (Giảng viên Khoa Quản...
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Trường ĐH Tài chính - Kế toán

27/05/2020

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Trường ĐH Tài chính - Kế toán

123

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả