TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Nghiên cứu sinh Trần Thị Thu Phường bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán

     Ngày 24/8 vừa qua, tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, NCS. Trần Thị Thu Phường (Giảng viên chính, Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán) đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán với tên đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định duy trì khách hàng tại các Công ty kiểm toán độc lập Việt Nam” dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Trần Thị Giang Tân (Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) và PGS. TS. Trần Phước (Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh). Đến dự buổi bảo vệ của NCS. Trần Thị Thu Phường có đại diện lãnh đạo Trường Đại học Tài chính - Kế toán, TS. Bùi Thị Yến linh, Phó Hiệu trưởng Nhà trường.


NCS. Trần Thị Thu Phường trong buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ

    Hiện nay, chủ đề về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chấp nhận, duy trì khách hàng được khá nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Tuy nhiên, kết quả các nghiên cứu trước vẫn còn chưa nhất quán và một số nghiên cứu chỉ mới dừng lại ở nghiên cứu định tính, chưa thực hiện nghiên cứu định lượng để củng cố kết luận của nghiên cứu định tính.

    Về mặt lý luận, luận án của NCS. Trần Thị Thu Phường đã xây dựng được mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định duy trì khách hàng tại các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng của các nhân tố tới quyết định duy trì khách hàng tại các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam, bao gồm: 05 nhân tố thuộc rủi ro kiểm toán ảnh hưởng ngược chiều đến quyết định công ty kiểm toán: Ý kiến kiểm toán năm trước không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần, ý kiến kiểm toán về hoạt động liên tục, mức tăng trưởng của khách hàng, tỷ lệ nợ phải thu và hàng tồn kho trên tổng tài sản, hành vi điều chỉnh lợi nhuận; 02 nhân tố thuộc rủi ro kinh doanh của khách hàng ảnh hưởng ngược chiều đến quyết định duy trì khách hàng là khách hàng thường xuyên thay đổi công ty kiểm toán và rủi ro tài chính. Ngoài ra, luận án đã tổng quan các nghiên cứu trước có liên quan về các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định chấp nhận, duy trì khách hàng. Đây được xem là tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo.

     Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu giúp các công ty kiểm toán hoàn thiện chính sách chấp nhận, duy trì khách hàng khách hàng để giúp giảm thiểu các rủi ro, nâng cao khả năng cạnh tranh và chất lượng kiểm toán.

     Kết quả nghiên cứu của luận án còn là tài liệu tham khảo cho Hội Nghề nghiệp kiểm toán (VACPA) trong việc hoàn thiện, bổ sung hướng dẫn về chấp nhận, duy trì khách hàng bên cạnh các nhân tố đã đề cập trong chuẩn mực kiểm toán để tăng cường chất lượng hoạt động kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam.

    Việc NCS. Trần Thị Thu Phường bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trong Nhà trường, là mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững của Trường Đại học Tài chính - Kế toán.


NCS. Trần Thị Thu Phường chụp hình lưu niệm cùng một số thành viên Hội đồng, GV hướng dẫn và đại diện lãnh đạo Trường Đại học Tài chính - Kế toán

(Quỳnh Anh)

Bài viết trước đó Chi bộ Phân hiệu Huế tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Bài viết tiếp theo Chương trình chia sẻ kinh nghiệm công bố khoa học quốc tế uy tín và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ địa phương
In
784 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả