TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Thông báo mức điểm trúng tuyển đại học chính qui đợt 1 năm 2022

15/09/2022

HĐTS Trường Đại học Tài chính - Kế toán thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2022 với 02 mã tuyển sinh DKQ và HFA: 

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả