TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Supper admin
/ Danh mục: Thông báo

Thông báo công khai các học phần đủ điều kiện mở lớp trong học kỳ phụ năm học 2021-2022 và tổ chức cho sinh viên đăng ký thay thế cho các học phần không đủ điều kiện mở lớp

Bài viết trước đó Thông báo số 1 về Tổ chức hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh mới"
Bài viết tiếp theo Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tài chính - Kế toán tổ chức Tổng kết Hội thao viên chức và người lao động năm 2022
In
472 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả