TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Supper admin
/ Danh mục: Thông báo, Thông báo

Thông báo lấy phản hồi ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Bài viết trước đó Công khai các hoạt động của Nhà trường năm học 2021 - 2022
Bài viết tiếp theo Thông báo công khai các học phần đủ điều kiện mở lớp trong học kỳ phụ năm học 2021-2022 và tổ chức cho sinh viên đăng ký thay thế cho các học phần không đủ điều kiện mở lớp
In
1250 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả