TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account
/ Danh mục: Tạp chí, Mục lục

Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán số 11

TT

Tác giả

Bài viết

1

Nguyễn Thị Bích Linh

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Ứng dụng Lý thuyết thang bậc nhu cầu của Abraham Maslow trong hoạt động bảo hiểm tại Việt Nam

2

Huỳnh Thị Thùy Dương

Tác động của độ biến động các nhân tố kinh tế vĩ mô đến độ biến động thị trường tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

3

Nguyễn Duy Trinh

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi

 

4

Nguyễn Thị Minh Hương

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thấp của ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

5

Nguyễn Thanh Phương Thảo

Xác định các yếu tố tác động đến sự tuân thủ pháp luật về thuế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Quảng Ngãi

6

Lê Thị Mến

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kiểm toán quốc tế phiên bản 2016 và kinh nghiệm cho Việt Nam

7

Phạm Thị Nguyên Danh

Các nhân tố tác động đến việc chuyển đổi cơ sở kế toán dồn tích cho các đơn vị kế toán khu vực công Việt Nam khi vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế

8

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phạm Tuấn Anh

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp

9

Trần Ngọc Phương Thảo

Các yếu tố tác động đến ý định mua sản phẩm/dịch vụ trên các đại lý du lịch trực tuyến (OTA) của du khách: Trường hợp nghiên cứu với du khách nội địa

10

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phạm Thị Thanh Luyến

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của mối liên kết giữa Nhà trường và Doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Tài chính - Kế toán

11

Nguyễn Thị Thảo

Mai Thị Hồng Nhung

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng trực tuyến qua Facebook của giới trẻ: Trường hợp nghiên cứu đối với sinh viên Đại học Duy Tân

12

Trần Thị Thanh Thanh

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của khách hàng về thực phẩm hữu cơ - Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Quảng Ngãi

 

13

Phan Thị Thu Thủy

Một số nội dung về năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự của cá nhân theo Bộ luật dân sự 2015

14

Phan Thị Thủy Tiên

Trần Tuyết Lê

Các sắc thái ngữ nghĩa của câu hỏi tu từ trong thơ Tiếng Anh và Tiếng Việt

15

Nguyễn Thị Minh Khai

Trần Thị Vân Anh

Ví dụ minh họa và ứng dụng của công thức khai triển và hồi phục các Splines Hermite

16

Hà Chí Công

Hàm hạng trên nửa vành các số thực không âm

Bài viết trước đó Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán số 10
Bài viết tiếp theo Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán số 12
In
756 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả