TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account
/ Danh mục: Tạp chí, Mục lục

Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán số 03

STT TÁC GIẢ TÊN BÀI VIẾT
1 TS. Mai Bá Ấn Phong cách Hồ Chí Minh qua tác phẩm của Phạm Văn Đồng
2 ThS. Trần Văn Đặng Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
3 ThS. Phạm Thị Hạnh Ủy quyền và đại diện theo ủy quyền của pháp luật dân sự Việt Nam - Một số bất cập và hướng hoàn thiện
4 PGS. TS. Nguyễn Thị Mùi Phát triển bền vững hệ thống ngân hàng Việt Nam - Những bất cập cần tháo gỡ
5 TS. Nguyễn Thế Hùng Công ty quản lý tài sản (VAMC) và vai trò “giải cứu” nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam
6 TS. Phạm Sỹ Hùng Bàn thêm về công tác quản lý thị trường vàng và một số khuyến nghị chính sách
7 TS. Lê Văn Khâm Một vài trường hợp sử dụng tiêu chuẩn ERR thay cho IRR trong thẩm định dự án đầu tư
8 TS. Tống Thiện Phước Một số vấn đề trao đổi về chính sách tín dụng phát triển ngành Thủy sản các tỉnh Nam Trung bộ
9 Nguyễn Thị Minh Hương Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại tại Quảng Ngãi
10 ThS. Nguyễn Phương Hà So sánh giữa kế toán giá trị hợp lý và kế toán giá gốc
11 ThS. Hà Phước Vũ Nghiên cứu việc sử dụng thông tin kế toán quản trị trong việc ra quyết định của nhà quản trị
12 ThS. Nguyễn Quốc Nghi
ThS. Lê Thị Diệu Hiền
PGS, TS. Bùi Văn Trịnh
Ảnh hưởng của năng lực tâm lý và môi trường làm việc đến kết quả công việc của kiểm toán viên
13 ThS. Ngô Thị Hiền Trang Doanh nghiệp Việt Nam bước sang năm 2015 - Cơ hội và thách thức
14 Lê Văn Bính Nguồn nhân lực của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế
15 Trần Quang Tính Các nhân tố tác động đến ý định mua smartphone của người tiêu dùng tại thị trường Đà Nẵng
 
Nguồn tin: BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ KHTCKT
Bài viết trước đó Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán số 02
Bài viết tiếp theo Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán số 04
In
536 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả