TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account
/ Danh mục: Cơ cấu tổ chức

Ban Quản lý Khu nội trú

TT Họ và tên Chức vụ, công việc đang công tác Học hàm, học vị
1 Bùi Thanh Tuấn GV, P. Trưởng ban ThS
2 Phan Quang Lời Nhân viên phục vụ CN
3 Nguyễn Trung Bình NV phục vụ CN

 

 

Bài viết trước đó Bộ môn Giáo dục Thể chất & Quốc phòng - An ninh
Bài viết tiếp theo Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
In
633 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả