TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account
/ Danh mục: Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

TT Họ và tên Chức vụ, công việc đang công tác Học hàm, học vị
1 Trần Thị Bích Thủy GVC, Giám đốc Tiến sĩ
2 Lê Thị Thanh Lưu Trưởng khoa Hệ thống thông tin quản lý - Phó Giám đốc Tiến sĩ
2 Đặng Thị Quyên Chuyên viên CN

 

 

 

 

Bài viết trước đó Ban Quản lý Khu nội trú
Bài viết tiếp theo Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính - Kế toán - Kiểm toán
In
1335 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả