TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Lễ khai giảng lớp “Bồi dưỡng kỹ năng xử lý các nghiệp vụ Tài chính - Tế toán theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP và Chuẩn mực kế toán công năm 2021”

05/06/2022

Sáng ngày 31/5/2022 vừa qua, Trường Đại học Tài chính - Kế toán đã tổ chức Lễ khai giảng lớp “Bồi dưỡng kỹ năng xử lý các nghiệp vụ Tài...
Đầu tiên45679111213Cuối cùng

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả