TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account
/ Danh mục: Quy chế, quy định

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bài viết trước đó Quy định về đào tạo môn học Giáo dục Thể chất đối với sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ
Bài viết tiếp theo Chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy của Trường Đại học Tài chính - Kế toán
In
360 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả