TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Đặng thị Thanh Thúy
/ Danh mục: Thông báo, Ba công khai

Thông tin về Tình hình việc làm của sinh viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán sau 1 năm tốt nghiệp (năm 2019)

Bài viết trước đó Tổ chức Phiên tòa giả định năm 2020 tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán
Bài viết tiếp theo Thông báo dự tuyển học bổng JDS của Chính phủ Nhật Bản
In
1390 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả