TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Đặng thị Thanh Thúy

Nghiên cứu sinh Trần Thị Trương bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

Ngày 8/4 vừa qua, tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, NCS. Trần Thị Trương (Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tài chính - Kế toán) đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh với đề tài Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Quảng Ngãidưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Quốc Tuấn và GS, TS. Nguyễn Trường Sơn (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng)

Về mặt lý luận, luận án đã góp phần hệ thống hóa và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch. Cụ thể, luận án đã tổng hợp được vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực như sự phát triển của các khái niệm qua thời gian, các hoạt động phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức, ... Đặc biệt luận án đã áp dụng bộ tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam (VTOS) vào xem xét đánh giá việc phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch. Luận án đã xây dựng khung nghiên cứu với việc đánh giá nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch trong mối tương quan với sự biến động của yếu tố môi trường và từ đó đưa ra giải pháp.

Về mặt thực tiễn, luận án phân tích thực trạng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Quảng Ngãi về số lượng, cơ cấu nguồn nhân lực và  chất lượng theo chuẩn nghề du lịch Việt Nam (VTOS); phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Quảng Ngãi về các hoạt động đào tạo, phát triển nhân viên, phát triển nghề nghiệp và phát triển tổ chức; phân tích thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Quảng Ngãi. Luận án đã đưa ra các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Quảng Ngãi.

Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp những thông tin thực tế, hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Quảng Ngãi trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch. Ngoài ra, nghiên cứu này còn cung cấp trường hợp nghiên cứu điển hình về phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch phục vụ công tác giảng dạy các chuyên ngành du lịch, quản trị kinh doanh và các lĩnh vực liên quan.

Việc NCS. Trần Thị Trương bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trong Nhà trường, là mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững của Trường Đại học Tài chính - Kế toán.

Tân Tiến sỹ chụp ảnh lưu niệm cùng một số thành viên Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ, các Thầy hướng dẫn khoa học và Đại diện Lãnh đạo Trường Đại học Tài chính - Kế toán

TS. Lê Xuân Lãm, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tài chính - Kế toán phát biểu tại buổi bảo vệ

TS. Lê Xuân Lãm, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tài chính - Kế toán tặng hoa chúc mừng Tân Tiến sỹ Trần Thị Trương

Tân Tiến sỹ Trần Thị Trương          

 Quỳnh Anh.

Bài viết trước đó Chung kết cuộc thi Olympic “English with UFA” 2022
Bài viết tiếp theo Hướng dẫn xét tuyển học bạ 05 kỳ
In
862 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả