TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account

Kế hoạch tổ chức Chương trình "Giao lưu, gặp gỡ chuyên gia Kế toán - Kiểm toán"

Bài viết trước đó Sinh viên Khóa 3 ĐH và Khóa 5 Liên thông ĐH Khoa Quản trị kinh doanh bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
Bài viết tiếp theo Hội sinh viên Trường ĐH Tài chính - Kế toán tổ chức chương trình “Ngày chủ nhật xanh 2018”
In
1007 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả