Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Khoa Luật Kinh tế STT  Họ và tên  Chức vụ, công việc đang công tác  Học hàm, học vị
1 Huỳnh Ngọc Nghiêm Trưởng khoa Thạc sĩ (NCS)
2 Phan Thị Thu Thuỷ Phó Trưởng khoa Thạc sĩ (NCS)
3 Bùi Thị Thúy
Hằng
Giảng viên (Trợ lý khoa) Thạc sĩ
4 Nguyễn Thị An Giảng viên Thạc sĩ
Lê Xuân Hòa Giảng viên chính Tiến sĩ 
Đào Minh  Huyền Giảng viên Thạc sĩ 
Nguyễn Ngọc  Khánh  Giảng viên  Tiến sĩ  
8 Thái Thị Phương Lan Giảng viên Thạc sĩ (NCS)
9 Huỳnh Quang Lâm Giảng viên Thạc sĩ
10 Nguyễn Trần Huyền Trân Giảng viên
Thạc sĩ
11 Phạm Thị Thi Giảng viên Thạc sĩ (NCS)
12 Mai Nguyễn Anh Thư Giảng viên Thạc sĩ
13 Phạm Thị Hạnh Giảng viên Thạc sĩ (NCS)
14 Lê Thị Thanh Bình Giảng viên CN (CH)
15 Phạm Thị Thúy Kiều Giảng viên Thạc sĩ
16 Nguyễn Thị Tường Vi Giảng viên Thạc sĩ
17 Trần Thị Phương Thảo Giảng viên Thạc sĩ
18 Lê Hoàng Như Nguyện Giảng viên Thạc sĩ
19 Đặng Thị Quỳnh Mai Giảng viên Thạc sĩ