Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Khoa Luật Kinh tế STT  Họ và tên  Chức vụ, công việc đang công tác  Học hàm, học vị
   Bộ môn Luật Cơ bản
1 Huỳnh Ngọc Nghiêm Trưởng khoa Thạc sĩ (NCS)
2 Thái Thị Phương Lan  Giảng viên, Phó trưởng BM Thạc sĩ (NCS)
Nguyễn Thị An Giảng viên Thạc sĩ
4 Bùi Thị Thúy Hằng Giảng viên Thạc sĩ
5 Huỳnh Quang  Lâm Giảng viên Thạc sĩ
6 Mai Nguyễn Anh Thư Giảng viên Thạc sĩ
7 Nguyễn Trần Huyền Trân Giảng viên Thạc sĩ
   Bộ môn Luật Kinh tế
8 Phan Thị Thu Thuỷ Phó Trưởng khoa Thạc sĩ (NCS)
9 Phạm Thị Hạnh Phó trưởng Bộ môn Thạc sĩ (NCS)
10 Lê Thị Thanh Bình Giảng viên Thạc sĩ
11 Đào Minh Huyền Giảng viên Thạc sĩ
12 Phạm Thị Thúy Kiều Giảng viên Thạc sĩ
13 Lê Hoàng Như Nguyện Giảng viên Thạc sĩ
14  Trần Thị Phương Thảo Giảng viên Thạc sĩ
15  Phạm Thị  Thi Giảng viên Thạc sĩ (NCS)
16  Nguyễn Thị Tường Vi Giảng viên Thạc sĩ
17  Nguyễn Khánh Giảng viên Tiến sĩ
18 Huỳnh Thị Minh Duyên Giảng viên  Thạc sĩ