Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Khoa Luật Kinh tế STT  Họ và tên  Chức vụ, công việc đang công tác  Học hàm, học vị
1 Huỳnh Ngọc Nghiêm Trưởng khoa Thạc sĩ (NCS)
2 Phan Thị Thu Thuỷ Phó Trưởng khoa Thạc sĩ (NCS)
3 Nguyễn Thị An Giảng viên Thạc sĩ
Lê Xuân Hòa Giảng viên chính Tiến sĩ 
Đào Minh  Huyền Giảng viên Thạc sĩ 
Nguyễn Ngọc  Khánh  Giảng viên  Tiến sĩ  
7 Thái Thị Phương Lan Giảng viên Thạc sĩ (NCS)
8 Huỳnh Quang Lâm Giảng viên Thạc sĩ
9 Nguyễn Trần Huyền Trân Giảng viên
CN (CH)
10 Phạm Thị Thi Giảng viên Thạc sĩ (NCS)
11 Mai Nguyễn Anh Thư Giảng viên CN (CH)
12 Bùi Thị Thúy Hằng Giảng viên CN (CH)
13 Phạm Thị Hạnh Giảng viên Thạc sĩ
14 Lê Thị Thanh Bình Giảng viên CN (CH)
15 Phạm Thị Thúy Kiều Giảng viên CN (CH)