TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account
/ Danh mục: Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu chung

      Trường Đại học Tài chính-Kế toán là cơ sở đào tạo công lập, trực thuộc Bộ Tài chính, có trụ sở tại tỉnh Quảng Ngãi, được thành lập ngày 28/6/1976, nâng cấp thành trường Cao đẳng ngày 29/12/1997 và nâng cấp thành trường Đại học ngày 13/7/2011 theo Quyết định số 1164/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ.
      Trường Đại học Tài chính-Kế toán được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở ngành đào tạo trình độ Đại học từ năm 2012 tại Quyết định số  64/QĐ-BGDĐT ngày 06/01/2012.
 
Bài viết trước đó SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN
Bài viết tiếp theo Phân hiệu Thừa Thiên Huế
In
366 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả