TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account
/ Danh mục: Cơ cấu tổ chức

Phân hiệu Thừa Thiên Huế

TT Họ và tên Chức vụ, công việc đang công tác Học hàm, học vị
  Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên
1 Nguyễn Minh Hải Phó Trưởng phòng Thạc sĩ
2 Nguyễn Thanh Hải Giảng viên Thạc sĩ
3 Nguyễn Văn Chuyên viên Thạc sĩ
  Phòng Hành chính tổng hợp
4 Võ Văn Thảo Phó Trưởng phòng Cử nhân
5 Lê Đức Thái  Sơn Kỹ sư điện Cử nhân
6 Nguyễn Thị Liên Giảng viên Thạc sĩ
Bài viết trước đó Giới thiệu chung
Bài viết tiếp theo Ban Giám hiệu
In
743 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả