TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account
/ Danh mục: Cơ cấu tổ chức

Bộ môn Giáo dục Thể chất & Quốc phòng - An ninh

TT Họ và tên Chức vụ, công việc đang công tác Học hàm, học vị
1 Lê Văn Lợi GV, Trưởng bộ môn CN
2 Lê Văn Phi Long GV, P. Trưởng bộ môn Thạc sĩ
3 Phạm Thanh Tâm Giảng viên Thạc sĩ
4 Nguyễn Khoa Mẫn Giảng viên Thạc sĩ
5 Nguyễn Diên Thạch Giảng viên Thạc sĩ
6 Hà Văn Thành Giảng viên Thạc sĩ
7 Nguyễn Thị Thảo Giảng viên Thạc sĩ

 

 

Bài viết trước đó Bộ môn Ngoại ngữ
Bài viết tiếp theo Ban Quản lý Khu nội trú
In
77 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả