TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Kế hoạch tổ chức hội thi "Tài năng Kế toán" năm học 2022-2023

14/10/2022

Sinh viên đủ điều kiện tham gia đăng ký dự thi theo chi đoàn. Bí thư chi đoàn tập hợp, lập danh sách bao gồm các cột: STT, Họ tên, MSSV, Lớp, Số...
1234

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả