TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account

Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Bài viết trước đó Hướng dẫn quy trình phúc khảo bài thi
Bài viết tiếp theo Chi bộ Khoa học - Thư viện kết nạp đảng viên mới
In
21 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả