TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account

Thông báo V/v tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 3 liên thông đại học hệ vừa làm vừa học

Bài viết trước đó Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho Lưu sinh viên Lào Khóa 2 đại học
Bài viết tiếp theo Trường ĐH Tài chính - Kế toán cấp gần 500 triệu đồng học bổng KKHT học kỳ II năm học 2016-2017
In
652 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả