TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account

Thông báo V/v tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên Khóa 6 đại học

Bài viết trước đó Thông báo Điều chỉnh lộ trình bố trí các học phần trong chương trình đào tạo của các ngành bậc đại học
Bài viết tiếp theo Lịch học chính thức học kỳ 1 năm học 2017-2018
In
564 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả