TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account

Thông báo V/v tổ chức kiểm tra Tiếng Anh đầu vào (đợt 2) và học bổ sung kiến thức tiếng Anh cho sinh viên khóa 6 đại học


Bài viết trước đó Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực hành chuyên môn khóa 5 liên thông đại học
Bài viết tiếp theo Thông báo kiểm tra tiếng Anh đầu vào đợt 2 và học bổ sung kiến thức tiếng Anh cho sinh viên khóa 6 đại học
In
609 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả