TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account

Thông báo V/v hủy các học phần không đủ điều kiện mở lớp trong học kỳ 2/2016-2017 và tổ chức cho sinh viên đăng ký thay các học phần bị hủy

Bài viết trước đó Gặp mặt thân mật Lưu sinh viên Lào nhân kỷ niệm 41 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Bài viết tiếp theo Thông báo các học phần đủ số lượng sinh viên đăng ký để mở lớp trong học kỳ 2, năm học 2016-2017
In
454 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả