TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account

Thông báo V/v giải quyết cho sinh viên các khóa đăng ký bổ sung khối lượng học tập HK 1 năm học 2017 - 2018

Bài viết trước đó Quyết định V/v sửa đổi quy định Chuẩn đầu ra về kỹ năng tin học đối với sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy của Trường Đại học Tài chính - Kế toán
Bài viết tiếp theo Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
In
629 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả