TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account

Thông báo V/v giải quyết cho sinh viên đăng ký bổ sung khối lượng học tập HK 1 năm học 2017 - 2018

Bài viết trước đó Thông báo V/v điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt năm 2017
Bài viết tiếp theo Quyết định V/v ban hành Quy định về tổ chức đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tài chính - Kế toán
In
757 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả