TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account

Thông báo Về việc thực hiện quy trình và phiếu đánh giá mới trong đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy

 

Mẫu Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

Bài viết trước đó Nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường năm 2015: "Đánh giá cơ hội Marketing xanh mang lại cho các doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi"
Bài viết tiếp theo Mẫu phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên
In
450 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả