TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account

Thông báo Về việc báo cáo và theo dõi sinh viên vắng học trên phần mềm quản lý đào tạo

Bài viết trước đó Lịch thi HK2 năm học 16-17 Khóa 2 Đại học chính quy, Khóa 17 Cao đẳng chính quy
Bài viết tiếp theo Khai mạc hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh Sáng Soi Đường” năm 2017 tại Trường đại học Tài chính - Kế toán
In
448 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả