TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

thanhthuy Dang

Thông báo tổ chức cho SV các khóa ĐH hệ chính quy đăng ký học phần học kỳ phụ năm học 2021-2022

Bài viết trước đó Công khai các hoạt động của Nhà trường năm học 2021 - 2022
Bài viết tiếp theo Thông báo lấy phản hồi ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên
In
567 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả