TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

thanhthuy Dang
/ Danh mục: Thông báo, Thông báo

Thông báo tổ chức cho sinh viên các khóa đại học hệ chính quy đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023

Bài viết trước đó Chung kết cuộc thi “Marketing Talent 2022”
Bài viết tiếp theo Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
In
941 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả