TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account

Thông báo Tổ chức đăng ký học phần và thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017-2018 cho sinh viên các khóa đại học, cao đẳng hệ chính quy

Bài viết trước đó Bế giảng Khóa Bồi dưỡng Kế toán trưởng khóa 122-2017
Bài viết tiếp theo Hội thảo khoa học “Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học: Kinh nghiệm của Học viện Chính sách và Phát triển và khả năng ứng dụng của Trường Đại học Tài chính - Kế toán”
In
429 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả