TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

thanhthuy Dang

Thông báo thu tiền Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên đại học K8, K9, K10, K10LT và K3VB2 năm 2023

Bài viết trước đó Thông báo tuyển sinh Lớp ôn tập kiến thức, phục vụ thi tuyển công chức ngành Thuế năm 2022 tại các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Khánh Hòa
Bài viết tiếp theo Thông báo tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 11 đại học hệ chính quy năm 2022
In
794 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả