TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account

Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký học lại và học cải thiện điểm trong học kỳ phụ năm học 2016-2017

Bài viết trước đó Trường Đại học Tài chính - Kế toán đào tạo trình độ thạc sĩ theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bài viết tiếp theo Quyết định V/v Ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Tài chính - Kế toán
In
477 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả