TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account

Thông tư Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Bài viết trước đó Đề án tuyển sinh năm 2018
Bài viết tiếp theo Tập huấn “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp” theo Thông tư 107/2017/TT-BTC cho các đơn vị
In
76 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả