TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account

Quyết định Ban hành quy định đánh giá và phân loại công chức, viên chức của Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Bài viết trước đó Quyết định V/v ban hành Quy định về tổ chức đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tài chính - Kế toán
Bài viết tiếp theo Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - Kế toán, nhiệm kỳ 2017-2020
In
50 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả