TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account

Quyết định V/v ban hành Quy định về tổ chức đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Bài viết trước đó Quyết định ban hành quy định về tổ chức thi kết thúc học phần đối với sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Tài chính - Kế toán
Bài viết tiếp theo Kế hoạch hướng dẫn ôn tập và lịch thi cho khóa 7 Lưu sinh viên Lào, học kỳ 1 năm học 2019-2020
In
66 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả