TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account

Quyết định về việc miễn, giảm học phí đối với sinh viên

Bài viết trước đó Thông báo V/v tổ chức cho sinh viên các khoá đại học, cao đẳng chính quy đăng ký học phần và thời khoá biểu học kỳ II năm học 2016 - 2017
Bài viết tiếp theo Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên
In
597 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả