TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account

Quyết định ban hành quy định về tổ chức thi kết thúc học phần đối với sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Bài viết trước đó Quyết định về việc ban hành quản lý việc đi nước ngoài của viên chức Trường Đại học Tài chính - Kế toán
Bài viết tiếp theo Quyết định V/v ban hành Quy định về tổ chức đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tài chính - Kế toán
In
110 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả