TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account

Quy định về việc tổ chức lễ kỷ niệm; nghi thức trao tặng; đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; lễ khai giảng, bế giảng của Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Bài viết trước đó Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội của Trường Đại học Tài chính - Kế toán
Bài viết tiếp theo Quy định khiếu nại và giải quyết khiếu nại của Trường Đại học Tài chính - Kế toán
In
22 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả