TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý của Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Bài viết trước đó Quy định công tác quản lý sinh viên ngoại trú của Trường Đại học Tài chính - Kế toán
Bài viết tiếp theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễm nhiệm viên chức quản lý của Trường Đại học Tài chính - Kế toán
In
38 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả